Trädgårsdesign

Trädgårdsdesign


Arbetsgång vid ritningtjänster:


HEMBESÖK:

Designprocessen börjar med ett hembesök på ca 1-2 timmar där ni berättar era önskemål och behov. Vi diskuterar trädgårdens förutsättningar och ger olika lösningar. Vid ett hembesök bör kunden ta fram en ritning på tomten eller situationsplan skala 1:100 eller 1:200. Om ni inte har en tomtkarta kan denna beställas via kommunen eller lantmäterimyndigheten.

Om tomtkarta inte finns kan vi göra en mätning och analys för att kunna framställa en ritning.


IDÉSKISS:

Idéskissen är en enklare, icke skalenlig, ritning med fokus på trädgårdens olika ytor och hur man får ihop delarna till en helhet.

Skissen visar byggnader/konstruktioner (t.ex. förråd, pergola), anger allmän materialförslag (t.ex. trädäck, grus), träd och större växtgrupper (t.ex. äppleträd, häck)

Skissen kan kompletteras med en växtlista som passar trädgården. 


INITIALT DESIGNFÖRSLAG OCH AVSTÄMNING:

För vissa designuppdrag behövs en avstämning innan den slutliga ritningen presenteras. Därför kan ett nytt hembesök vara aktuellt för att ge tillfälle att reflektera, ge synpunkter och att vara delaktig i designprocessen.


SKALENLIG TRÄDGÅRDSRITNING:

Ritningen är skalenligt och visar bl.a. utformningen av trädgårdsytor, placering av byggnader/konstruktioner, specificerade materialförslag  och färgval, förslag till placering av belysning, planteringsytor. Träd och buskar som ska vara kvar anges.

Denna ritning kan användas som underlag för anläggandet av den nya designen, oavsett om man vill anlita en trädgårdsanläggare eller göra arbetet själv i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.


DETALJERAD TRÄDGÅRDSRITNING:

Ritningen ger en helhetslösning i form av en skalenlig och detaljerad trädgårdsritning med tillhörande planteringsritning inkl. växtförslag, specificerade materialförslag, kontaktade entreprenörer / leverantörer, anläggningsanvisningar.

Denna ritning kan användas som underlag för anläggandet av den nya designen, oavsett om man vill anlita en trädgårdsanläggare eller göra arbetet själv i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.


MINDRE UPPDRAG:

Om ni är i stort sätt nöjd med trädgården kan det finnas en yta eller flera som ni skulle ändå vilja förbättra. T.ex. förbättra entrén, trivsammare uteplats, örtagård. Ritningar på mindre delar av trädgården kan levereras antingen som idéskiss, trädgårdsritning eller detaljerad ritning med planteringsritning.
TJÄNSTER:


Vi utför mindre snickeriarbeten t.ex. staket, altaner, växthus, friggebodar.

Trädgårdsstyling för trädgården inför försäljning av hus. (t.ex beskärning, plantera/omplantera i rabatter, gräsklippning, snickeriarbete ute)


Vi genomför även:


Växtlista

Planteringshjälp

Planteringsplan (placering/gruppering av växter samt antal plantor av resp. sort behövs)

Växtbeställning

Rådgivning i kundens trädgård 1,5 tim.