Tjänster


Tjänster


TRÄDGÅRDSPLANERING (design)


Efter att ha fått ta del av Era önskemål för Er trädgård ritar vi ett förslag som vi sedan presenterar för Er. Idéskiss, trädgårdsritning eller detaljerad ritning inkl. skötselplan, växtförslag.


Läs mer här

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING


Anläggning av utemiljöer med utgångspunkt i miljö- och kvalitetstänkande. Anläggning av  trädgårdar. 

Vi utför ej stenläggningsarbeten.


Läs mer här
MASKINTJÄNSTER


Midjestyrd hjuldriven 1,5 ton grävmaskin med fördelen att den inte kör sönder marken i trädgårdar. Maskinbredd ca. 120 cm. Maskinen är utrustad med grävaggregat (grävdjup till 150 cm med 50 cm eller 25 cm skopan), skopa och pallgafflar.


Lämpliga arbeten är t.ex. transport av material, dikesgrävning inför rabatter, häckar, el-ledningar, fibernedläggning, stenmurar. utgrävning inför markstensläggning och snöskottning.
BESKÄRNING


Underhållsbeskärning av fruktträd, träd, buskar och häckar i villaträdgårdar och parker.


Nedtagning av träd och röjningsarbete.
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Skötsel/underhåll av privata trädgårdar och företag. Skötselplan/underhållningsplan framtages efter en trädgårdsbesiktning samt i samband med anläggningsarbete. Plan för årligt/kvartal underhåll av trädgårdar.